Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Virtasen Moottori Oy

Postiosoite:
Virtasenkauppa.fi, Hämeentie 37, 24100 SALO

Puhelinnumero:
(02) 77 511

Käyntiosoite:
Hämeentie 37, 24100 SALO

Rekisteristä vastaava henkilö:
Mikko Virtanen

Rekisterin nimi:
Virtasenkauppa.fi asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito asiakkaaseen, markkinointi

Rekisterin tietosisältö:

  1. Asiakkaan nimi
  2. Osoite, postinumero ja -toimipaikka
  3. Sähköpostiosoite
  4. Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä). Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää muista kolmansien osapuolten rekistereistä.

Tietojen luovutus:
Asiakastietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus:
Virtasen Moottori käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteristä vastaavalle henkilölle.

Turvallisuus:
Ainoastaan määrätyillä Virtasen Moottori Oy:n henkilökunnalla ja Virtasen Moottori Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasjärjestelmän tietoja. Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat. Henkilökunta voi käyttää asiakasjärjestelmän tietoja vain tehtävän vaatimalla tavalla. Rekisteriä saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat sitä toimenkuvassaan. Rekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Järjestelmään tallennettu asiakastunniste on salattu eikä sitä pysty näkemään. Järjestelmä on suojattu tietoturvajärjestelmällä ulkoisia uhkia vastaan.