Tunkit, nostimet, pukit

Hallitunkki on kätevä renkaiden vaihtoon, nokkakärryjä tarvitset niin työmaalla kuin muuttaessa ja erilaisia autonostimia – pilari- tai saksi- - esimerkiksi autokorjaamolla. On myös erilaisia erikoisnostimia vaikkapa moottoripyörille tai mönkijöille.

Käyttötarkoitus, monipuolisuus ja kapasiteetti vaikuttavat sopivan laitteen valintaan.

Suosituimpia tuotteita tästä tuoteryhmästä

Tunkit, nostimet, pukit


Hallitunkki on kätevä renkaiden vaihtoon, nokkakärryjä tarvitset niin työmaalla kuin muuttaessa ja erilaisia autonostimia – pilari- tai saksi- –
esimerkiksi autokorjaamolla. On myös erilaisia erikoisnostimia vaikkapa moottoripyörille tai mönkijöille.

Käyttötarkoitus, monipuolisuus ja kapasiteetti vaikuttavat sopivan laitteen valintaan.


Tunkit


Tunkki on raskaiden kohteiden – esimerkiksi auton – nostoon tarkoitettu laite. Mekaanisesti toimivissa tunkeissa on voiman välittäjänä yleensä ruuvi, hydraulisissa tunkeissa taas vipuvarsi ja männät moninkertaistavat nostovoiman. Tunkkia tarvitaan esimerkiksi renkaan vaihdossa. Tunkkia (ja varsinkin saksitunkkia) käytettäessä pitää huolehtia, ettei tunkki pääse kaatumaan.

Hallitunkki on kätevä renkaanvaihtoon - kotipihalla, verstaalla tai vaikka autotallissa. Laadukas tunkki pitää auton tukevasti paikallaan ja sitä on helppo käyttää. Tunkin valintaan vaikuttaa auton paino. Tunkkia käytetään tasaisella alustalla, käsijarru kytkettynä. Nostokapasiteetin lisäksi valintaan vaikuttavia asioita ovat tunkin minimi- ja maksimikorkeudet: matalammilla tunkeilla voidaan nostaa matalampaa autoa ja korkeammalla korkeampaa.

Nokkakärryt ja pumppukärryt


Nokka- ja pumppukärryjä käytetään painavien ja/tai suurten tavaroiden siirtämiseen esimerkiksi työmaalla tai vaikkapa muuttaessa.

Vankat ja ergonomiset nokkakärryt sekä helpottavat että nopeuttavat siirtämistä ja kuljettamista. Nokkakärryissä voi olla myös kehikko tavaroille ja esimerkiksi portaissa kuljettamiseen on olemassa erikoismallisia käryjä. Kun tavaraa kuljetetaan nokkakärryllä, kuorma tulee asettaa nokalle tasaisesti ja mahdollisimman perälle. Kärryä kallistetaan työnnettäessä kuorman koon mukaan - tarvittaessa kuorma sidotaan kiinni.

Pumppukärryjä eli haarukkavaunuja käytetään lavoja ja muita suurempikokoisia kuormia siirrettäessä. Niitä käytetään varastoissa, myymälöissä ja tehtaissa raskaampien kuormien siirtämiseen. Niitä voidaan käyttää sekä ulkona että sisällä. Pumppuominaisuus keventää lavojen, laatikoiden ym. nostoa ja laskua. Jotta kuorma ei kaadu tai putoa kyydistä siirron tai pysähtymisen aikana, se täytyy asettaa haarukkavaunun haarukoitten päälle tukevasti. Pumppukärryn valintaan vaikuttaa kantavuus/kapasiteetti.



Nostimet


Autonostimet


Turvallisuus ja laatu ovat tärkeimpiä vaatimukset huoltokorjaamon tärkeintä työkalua eli autonostinta hankittaessa. Muut merkittävät vaatimukset liittyvät tilaratkaisuihin, nostettavien ajoneuvojen painoon sekä töihin, joita nostimen avulla tehdään sekä kuinka paljon nostinta käytetään.

Nostimia on monen hintaisia. Hankintahinta on vain osa laitteen koko elinkaaren kustannuksista – käytön aikana tulee lisäksi huolto- ja korjauskuluja. korjaukseen ja huoltoon kuluva aika sekä varaosien saatavuus vaikuttavat suoraan työaikatauluihin ja menetettyyn työaikaan. Ainakin ammattikäytössä kalliimpi – ja laadukkaampi – laite on usein halvempi, kun tarkastellaan koko käyttöiän kustannuksia.

Pilarinostimet


1-pilarinostimet ovat joko kiinteästi asennettavia tai liikutettavia. Lattiaan kiinteästi asennettavissa malleissa on joko jatkettavat ajosillat tai teleskooppiset nostovarret. Liikuteltavissa malleissa on teleskooppiset nostovarret. 1-pilarinostinten nostovoima on 2-3 t.

Yksipilarinostimen tilantarve on pienempi kuin 2-pilarinostimen - myös lattian lujuusvaatimukset ovat pienemmät. 1-pilarinostimen vähäinen tilantarve tekee siitä hyvän vaihtoehdon kaksoissaksinostimelle, jonka ajosillat saattavat olla työskentelyssä tiellä.

Esimerkiksi korjaamotyöskentelyssä 1-pilarinostin, jossa on nostovarret, jättää pilarin vastakkaisen puolen vapaaksi työskentelytilaksi, mikä helpottaa työn tekoa. Mikäli tarvitaan nostin, jolla voidaan nostaa vaikkapa pakettiautoja, mutta 2-pilarinostin ei mahdu tilaan, teleskooppisilla nostovarsilla varustettu yksipilarinostin, jonka kapasiteetti on 3 t., on hyvä vaihtoehto.

Esimerkiksi henkilöautokorjaamoissa käytetään tavallisesti 2-pilarinostinta – se sopii moniin eri töihin eli se on hyvä yleisnostin. Nostokyky vaikuttaa nostimen valintaan, mutta nostovarsien ulottuvuus saattaa rajoittaa käyttöä, vaikka kapasiteetti riittäisikin. Nostin pitääkin mitoittaa huollettavien ajoneuvojen mukaan. 2-pilarinostimien valikoima on monipuolinen.

Kaksipilarinostimet ovat joko sähkömekaanisia tai hydraulisia. Hydraulisena tämän nostintyypin tilantarve korkeussuunnassa on yli neljä metriä. Tila siis vaikuttaa myös valintaan. Useimmat 2-pilarinostimet ovat ns. lattiavapaita: pilareiden väliin jäävään tilaan ei tule kynnystä tai muita rakenteita. Auton alla liikkuminen ja vaikkapa vaihteistonostimen käyttö on näin helpompaa. Sähkökaapelit tai hydrauliletkut kulkevat pilarilta toiselle, nostimen yläpuolelta. Sähköjohdot voidaan vetää myös kattoa pitkin, mikäli tilan korkeus on tähän sopiva.

2-pilarinostin kiinnitetään lattiaan pilarin alaosan laipasta. Tähän kiinnityskohtaan kohdistuu suuri vääntömomentti, joten lattian vahvuus ja laatu tulee tarkistaa turvallisuuden varmistamiseksi.

Sähköhydraulisiin nostimiin tarvitaan yleensä turvalukkomekanismi hydrauliikkapiirin vian tai vuodon varalta. Joissakin malleissa turvallisuus varmistetaan ristiin kytkettyjen hydrauliikkapiirien avulla. Sähkömekaanisen 2-pilarinostimen turvallisuus varmistetaan nosto-/turvamutteripaketilla: nostomutteri kantaa kuorman ja sen alapuolella on pyörivä turvamutteri, jonka päälle kuorma putoaa, mikäli nostomutteri vaurioituu. Nostomutteri on kuluva osa, jonka kunto tulee tarkistaa huollon ja vuositarkastuksen yhteydessä.

2-pilarinostimen valintaan vaikuttavat myös nostonopeus, mitoitus ja rakenteiden laatu.

4-pilarinostin sopii hyvin huoltonosturiksi - nostimelle ajo on helppoa ja nopeaa vaikkapa öljynvaihtoa varten. Se sopii hyvin myös pyöränsuuntaukseen: ajosillat voi säätää vaakatasoon pyörien suuntausten tekemiseen. Pilarien vuoksi 4-pilarinostin tarvitsee enemmän lattia-alaa kuin esimerkiksi saksi- tai suuntainmallinen nostin. Nostimen siltojen välissä oleva poikkipalkki saattaa myös hankaloittaa pitempien autojen parissa työskentelyä. 4-pilarinostinten kapasiteetti vaihtelee 3,5 – 30 t.

4-pilarisessa autonosturissa voi olla tasaiset ajosillat tai siinä voi olla pyöränsuuntausvalmius. Jos nosturia käytetään pyöränsuuntaukseen, ajosiltojen mitoitus tulee ottaa huomioon. Tämän lisäksi rakenne vaikuttaa työskentelymahdollisuuksiin: mikäli nostimessa on etuosassa upotuskolot kääntölevylle ja integroidut, pitkät liukulevyt takana, työkohteen suurin akseliväli on pienempi kuin ajosillan pituuden perusteella voisi päätellä.

Työskentelyssä käytettävä kevennin voi olla joko helmakevennin, joka on integroitu nostimeen tai ajosiltojen välissä liikuteltava kevenninnostin. Akselikeventimen (kevenninnostimen) avulla voidaan nostaa kaikkia ajoneuvoja, mutta sitä on hitaampi käyttää tai liikuttaa kuin helmakevennintä. Helmakevennin on nopea ja kaikki pyörät saadaan yhdellä nostolla vapaaksi, mutta ulottuvuus rajoittaa sen käyttöä eikä se siten sovellu esimerkiksi pitemmille pakettiautoille. Auton pohjan muovitukset saattavat myös haitata helmakeventimen käyttöä.

4-pilarinostimenten turvallisuus on varmistettu sähkömagneeteilla ohjatuilla, mekaanisilla lukkotarraimilla.

Saksinostimet


Saksinostin ovat pyöristä nostava ajosiltanostin. Saksinostimissa ei ole tilaa vieviä pilareita, joten ne ovat tilaa säästäviä. Niiden avulla on mahdollista nostaa myös leveitä autoja, esimerkiksi matkailuautoja. Myös parallelogrammiset suuntaisnostimet ovat pyöristä nostavia ajosiltanostimia. Ajosiltanostinten nostokapasiteetti on 3,5 tonnista jopa 35 tonniin - saksinostimia on saatavana nostokyvyltään 4 - 45 tonniin.

Saksinostimet voidaan asentaa joko lattian pintaan tai ne voidaan upottaa lattiaan. Kumpikin asennustapa mahdollistaa myös asennuksen läpiajettavaksi. Varustuksen mukaan saksinostimia voidaan käyttää huoltoon, pyöränsuuntaukseen tai katsastukseen.

Saksinostimet ja muut ajosiltanostimet ovat sähköhydraulisia. Turvallisuuden varmistamiseen käytetään joko mekaanisia lukkotarraimia tai ristiin kytkettyjä hydrauliikkapiirejä. Jossain malleissa on neljä hydraulisylinteriä, ja niiden muodostamat kytketyt sylinteriparit. Näin nostimen tasaus on mahdollista tehdä hydraulisesti, nostin on matalampi, koska sylinterin halkaisijat ovat tällaisissa kytkennöissä pienemmät ja tällainen rakenne ei yleensä vaadi erillisiä mekaanisia lukkoja tai paineilmalla tai sähköllä toimivia komponentteja.

Ajosiltanostimia ohjataan ohjauspaneelin avulla. Ohjauspaneeli on sijoitettu erilliseen käyttökoneikkoon. Ajosilta- ja saksinostinten huolto on helppoa: yleensä tarvitsee vain voidella nostimen nivelten tapit vaseliinilla. Edullisimmissa malleissa on usein kestovoidellut puslat, joiden kestävyys ei ole yhtä hyvä kuin voideltavien nivelten, mutta kevyessä käytössä senkin käyttöikä on useita vuosia.

Valintaan vaikuttavia asioita


Autonostimen valintaan vaikuttaa eniten nostettavien ajoneuvojen paino sekä nostimella pääasiassa suoritettavat työt.

Saksinostin vie vähemmän tilaa kuin 4-pilarinostin, mutta on kalliimpi hankinta. Nostokyky on 4-45 t ja lisävarustelumahdollisuudet ovat samanlaiset kuin 4-pilarinostimilla. Matalanostimet on suunniteltu rengastöihin ja sopivat siis rengasliikkeille. Niitä on nopea käyttää ja työkorkeuden säätö on helppoa.

Siirrettävät pilarinostimet ovat yleisiä kuorma-autokorjaamoissa: yhden nostopilarin kapasiteetti on 5,5 – 10 t ja pilareita yhdistelemällä saadaan nostin vaikka ajoneuvoyhdistelmän nostamiseen. Erilaisia nostopilareita yhdistelemällä rakennetaan junannostinkin.

Pinta-asenteiset kaksoissaksinostimet sopivat hyvin henkilöautohuollon yleisnostimeksi: ne vievät vähän tilaa. 1- ja 2-pilarinostimet ovat myös hyvä vaihtoehto tällaisiin huoltotöihin. Huoltokohde ja pyörät jäävät vapaaksi ja työskentely on helppoa.

Jos huollettavana on isoja pakettiautoja, sopiva nostinvalinta on 2-pilarinostin, jonka kapasiteetti 4 t tai enemmän. Pitkät ajosiltanostimet ja 4-pilarinostimet sopivat myös pakettiautojen nostoon.

Muita nostimia


ovat esimerkiksi moottoripyöränostin, mönkijänostin sekä maalaamonostin, korikorjaamonostin, kevenninnostin, vaihteistonostin ja kuilunostin. Valikoimat ovat monipuoliset ja malleja monia ja nämäkin nostimet voidaan varustaa erilaisilla lisävarusteilla.


Hanki tunkit, nostimet ja pukit näppärästi verkkokaupastamme: tilaa netistä – toimitus valitsemallasi tavalla

Hallitunkit, nokkakärryt, siirtoalustat, vaihteistonostimet – kaikki nostimet ja tunkit ja siirtoon tarvittavat laitteet helposti, edullisesti ja nopeasti verkkokaupasta!

Monta hyvää syytä tilata netistä: halpa hinta ja monipuoliset valikoimat - ja verkkokauppa on aina auki! Samalla voit tarkistaa myös muut tarjoukset ja alennustuotteet virtasenkauppa.fi -verkkokaupasta: työkalut, tarvikkeet, kemikaalit, koneet ja paljon muuta näppärästi netistä.