Sulanapitokaapelit

Julkaistu: 12.12.2022

Sulanapitokaapeleilla voidaan pitää erilaisia kohteita lämpimänä, sulana tai kuivana. Käyttökohteita ovat esimerkiksi vesiputket, viemärit, räystäät, rännit ja syöksyputket ja niiden avulla voidaan pitää erityyppisiä ulkoalueita, ajoluiskia, portaita tai oven edustoja sulana tai kuivana. Tarkista siis tuotteen ominaisuudet ja sopivuus kohteeseen ennen hankintaa.

Itsesäätyvät sulanapitokaapelit ovat helppokäyttöisiä. Niissä ei tarvita termostaattia: kaapelin lämpötila muuttuu ympäristön lämpötilan mukaan eikä se pääse ylikuumenemaan. Myös turhalta lämmittämiseltä vältytään, koska kaapeli lämmittää vain silloin, kun ympäristön lämpötila on liian alhainen. Sulanapitokaapelit lämmittävät juuri sen verran, ettei kohteeseen pääse muodostumaan jäätä.

Itserajoittuvan sulanapitokaapelin tekniikka on melko yksinkertainen: kaapelin sisällä on puolijohtavat kuparijohtimet (kaksi tai useampi) jja ne on upotettu puolijohdemateriaaliin (matriisiin). Matriisissa on johtavia hiukkasia. Matalissa lämpötiloissa hiukkaset koskettavat toisiaan muodostaen sähköä johtavia reittejä johtimien väliin. Kun kaapeli lämpenee, hiukkaset joutuvat toisistaan erilleen ja nämä johtavat reitit vähenevät. Tällöin johdinten välinen vastus kasvaa ja niiden välinen virta vähenee. Vastaavasti lämpötilan laskiessa johdinten virtaa kasvaa, kun hiukkaset taas tulevat kosketuksiin keskenään.

 

Sulanapitokaapeleiden käyttökohteita

Sulanapitokaapeleita käytetään esimerkiksi vesiputkien, viemäreiden, räystäiden, ränninen, syöksytorvien, sadevesikaivojen ja viemäreiden sulana pitämiseen.

Putkistojen ja viemäreiden sulana pitoon sekä saattolämmitykseen sopivat Itsesäätyvät sulanapitokaapelit: Mikäli kaapelilla on elintarvikehyväksyntä, sitä voi käyttää myös sellaisten käyttövesiputkistojen sulana pitämiseen, jotka on tarkoitettu juomavesikäyttöön (sisäpuolinen asennus).

Kaapeleita käytetään myös pitämään kohteita kuivana. Lämmitetyt ajoluiskat ja portaat helpottavat kulkemista ja vähentävät liukastumis- ja tapaturmariskiä.

Sulanapitokaapeli lämmittää ympäristöään sen verran, että jäätä ei pääse muodostumaan kohteeseen. Kaapeli voidaan asentaa rakenteiden sisään jo rakennus- tai remontointivaiheessa. Pistotulpallinen sulanapitokaapeli on esimerkiksi pinta-asennuksissa tai jälkikäteisasennuksissa helppo ratkaisu.

 

Oikean sulanapitokaapelin valinta

Yleiskäyttöisiä sulanapitokaapelita käytetään putkien sulana pitoon sekä kylmäteollisuudessa. Normaalia pienikokoisemmat kaapelit on helppo asentaa myös ahtaisiin paikkoihin. Kaapeleissa on useita teholuokkia ja niitä on saatavissa useille eri lämpötila-alueille (esimerkiksi teollisuuskäyttö).

Käyttöympäristö vaikuttaa myös valintaan eli esimerkiksi räjähdysvaaralliseen ympäristöön on saatavissa sopivat kaapelit. Kiinteistökäyttöön suunnitellut itserajoittuvat kaapelit sopivat juomavesiputkien sulana pitämiseen, lämpimän käyttöveden saattolämmitykseen, erilaisiin ulkoalueiden sulanapitoratkaisuihin, ränneille sekä esimerkiksi lattialämmitystä varten. Sopiva sulapitokaapelityyppi löytyy myös vesimittareita, säiliöitä, putkistoja, sadevesikaivoja yms. varten.

Kiinteistöjen jäätymisvauriot ovat tavallisesti vaikeita ja niiden korjaaminen tulee kalliiksi. Itsesäätyvän sulanapitokaapelin avulla voi melko edullisesti ehkäistä jäätymisvauriot.

Itsesäätyvät sulapitokaapelit eivät tarvitse termostaattia, sillä ne säätyvät lämpötilan mukaan. Sähkönkulutus on vain se, mitä sulattamiseen tarvitaan. Itsesäätyvät sulanapitokaapelit ovat siis energiatehokas ja turvallinen ratkaisu jäätymisongelmaan – esimerkiksi putkistojen ja räystäiden sulana pitämiseen tai jäätymissuojana venttiilien ym. päällä.

Sulanapitokaapelit sopivat moneen eri kohteeseen. Taipuisuus ja kestävyys lisäävät käyttömahdollisuuksia. Koska itsesäätyvät kaapelit reagoivat ympäristön lämpötilaan, ne ovat myös paloturvallisia.

Kiinteistön sulanapitoratkaisuja suunnitellessa kannattaa huomioida erilaiset sulanapitotuotteet: itserajoittuvat sulanapitokaapelit, vakiovastuskaapelit, kaapelimatot ja -verkot. Näin saadaan rakennettua toimiva ulkoalueitten, viemäriputkien, vesiputkiston, sadevesijärjestelmän, kulkuväylien, portaikkojen ajoluiskan jne. sulanapitojärjestelmä.

Itserajoittuvat lämmityskaapelit maksavat vakiovastuskaapelia enemmän, mutta kokonaiskustannuksia verrattaessa itserajoittuvat kaapelit ovat hyvinkin

kilpailukykyisiä. Itserajoittuvat lämmityskaapelit soveltuvat mainiosti käytettäväksi pienissä lämmityskohteissa sekä putkistoissa.

 

Sulanapitokaapelin asennus

Itsesäätyvä kaapeli kannattaa asentaa ennen talvea ja pakkassäitä: kaapelin asentaminen ja pujottaminen sulana pidettävään kohteeseen on helpompaa – mikäli kohteeseen on jo muodostunut jäätä, asennus ei välttämättä onnistu.

Asennus tehdään aina voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tutustu asennusohjeeseen sekä käyttöön ja käyttökohteisiin liittyviin ohjeisiin.

Pistokkeellinen kaapeli on helppo asentaa: kiinnitys paikoilleen ja pistoke seinään. Läpivientiholkki on saatavilla erikseen ja paineenkestävään läpivientiin tarvitaan sopiva läpivientinippa (esimerkiksi vesimittariventtiileihin). Kaapeli sopii uudisrakennukseen, mutta myös vanhan talon sulanapitoratkaisuihin.

Itsesäätyvän sulanapitokaapelin asennus tulee tehdä määräysten mukaisesti, huolellisesti sekä ohjeita ja varoituksia noudattaen. Huomioi myös asennuslämpötila. Varmista kohteen sopivuus (esimerkiksi käyttölämpötila). Pistoketta ei saa muunnella ja ainoastaan standardin mukaista pistorasiaa saa käyttää. Pistorasian tulee olla suojassa kastumiselta. Varmista, ettei kaapeliin käytössä kohdistu iskuja, viiltoja tai ettei se hankaudu rosoista pintaa vasten. Tarkista kaapelin kunto säännöllisesti. Mikäli kaapeliin tulee kulumia, viiltoja tms., vaihda se uuteen.

Asennukseen tarvitaan sopivan mittainen kaapeli. Valintaan vaikuttavat esimerkiksi putken koko, alin käyttölämpötila, etäisyys pistorasiaan jne. Katso asennusohjeesta myös tarvittavat työkalut ja materiaalit.

 

Isommat lämmitysratkaisut

Isompien lämmitysratkaisujen eli esimerkiksi kulkuväylien, laatoitusten, ajoluiskien ja muiden ulkoalueiden lämmitysjärjestelmien suunnitteluun kannattaa ottaa mukaan myös sähköasentaja, jotta tarpeelliset seikat tulee huomioitua ja kohde saadaan sulaksi kovillakin pakkasilla. Myös sulamisvesien reitin suunnittelu tulee muistaa.

Suunnitelmaan vaikuttavat lämmitettävän alueen pinta-ala ja materiaali sekä tarvittava lämmitysteho. Ulkoalueiden – ajoluiskien, lastauslaitureiden, kävelyväylien ym. - sulana pitoon tarvittavat lämmityskaapelit asennetaan yleensä hiekkaan tai betoniin, joka on pintakerroksen alla. Sulana pidettävän alueen eristäminen alapuolelta maksimoi sulatustehon.

Mitoitukseen ja ohjaustermostaatin valintaan saa apua tuotteiden ja valmistajien taulukoista. Lämmityskaapelin kytkemiseen ja sen ohjausten tekemiseen tarvitaan aina sähkömies.


<< Edellinen

Sähköauton lataaminen

Sähköauton lataaminen

Seuraava >>

Aggregaatit

Aggregaatit